Narodowy Bank Polski

wersja angielska
Wprowadzenie Program konferencji Organizatorzy Informacje


Przesłanie konferencji

Upadek gospodarki socjalistycznej w Polsce i pozostałych krajach Europy Środkowej i Wschodniej w 1989 r. zapoczątkował głębokie przemiany społeczno- gospodarcze, które w ciągu ostatnich dwudziestu lat doprowadziły do ukształtowania się społeczeństw demokratycznych w tej części świata.

W następstwie tych przemian zmieniła się polityczna, społeczna i gospodarcza mapa Europy, a co za tym idzie i świata. Nastąpiło przyspieszenie procesu integracji europejskiej, który objął większość krajów tego regionu. Mimo że proces transformacji wymagał poniesienia dużych kosztów społecznych i ekonomicznych – bez ich poniesienia kraje Europy Środkowej i Wschodniej zachowałyby niewydajne struktury, które przedłużyłyby okres trwania w stagnacji i ubóstwie. Dlatego też przemiany i reformy, które zostały wprowadzone mogą być postrzegane nie tylko jako droga do wolności, lecz także jako droga do poprawy standardu życia.

Konferencja, organizowana w dwudziestą rocznicę pierwszych wolnych wyborów w Polsce, które można uznać za symbol upadku systemu socjalistycznego, będzie poświęcona ocenie przemian, jakie dokonały się w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej w okresie ostatnich dwudziestu lat.

Naszym celem jest przyjrzenie się roli, jaką kraje naszego regionu odgrywają na arenie międzynarodowej. Konferencja będzie także okazją do wymiany poglądów na temat problemów i wyzwań stojących obecnie przed krajami Europy Środkowej i Wschodniej.

Statistical annex - (pdf, 117 kB)

NBP interest rates

Reference rate 1.50
Lombard rate 2.50
Deposit rate 0.50
Rediscount rate 1.75

Exchange rates

Table of 2019-10-18
1 EUR4.2844
1 USD3.8503
1 CHF3.8969
1 GBP4.9671
100 JPY3.5420

Economic outlook

Monthly data

Quarterly data

Financial markets

Numismatics

Contact

Narodowy Bank Polski
Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
Poland

tel.:
+48 22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
This site uses cookies to ensure its more efficient operation.
To find out more about the cookie technology, please click here: NBP Privacy Policy »
In order to browse through the content, it is necessary to accept cookies from this site Accept