Narodowy Bank Polski

wersja angielska
Wprowadzenie Program konferencji Organizatorzy Informacje


Przesłanie konferencji

Upadek gospodarki socjalistycznej w Polsce i pozostałych krajach Europy Środkowej i Wschodniej w 1989 r. zapoczątkował głębokie przemiany społeczno- gospodarcze, które w ciągu ostatnich dwudziestu lat doprowadziły do ukształtowania się społeczeństw demokratycznych w tej części świata.

W następstwie tych przemian zmieniła się polityczna, społeczna i gospodarcza mapa Europy, a co za tym idzie i świata. Nastąpiło przyspieszenie procesu integracji europejskiej, który objął większość krajów tego regionu. Mimo że proces transformacji wymagał poniesienia dużych kosztów społecznych i ekonomicznych – bez ich poniesienia kraje Europy Środkowej i Wschodniej zachowałyby niewydajne struktury, które przedłużyłyby okres trwania w stagnacji i ubóstwie. Dlatego też przemiany i reformy, które zostały wprowadzone mogą być postrzegane nie tylko jako droga do wolności, lecz także jako droga do poprawy standardu życia.

Konferencja, organizowana w dwudziestą rocznicę pierwszych wolnych wyborów w Polsce, które można uznać za symbol upadku systemu socjalistycznego, będzie poświęcona ocenie przemian, jakie dokonały się w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej w okresie ostatnich dwudziestu lat.

Naszym celem jest przyjrzenie się roli, jaką kraje naszego regionu odgrywają na arenie międzynarodowej. Konferencja będzie także okazją do wymiany poglądów na temat problemów i wyzwań stojących obecnie przed krajami Europy Środkowej i Wschodniej.

Statistical annex - (pdf, 117 kB)

NBP interest rates

Reference rate 6.75
Lombard rate 7.25
Deposit rate 6.25
Rediscount rate 6.80
Discount rate 6.85

Exchange rates

Table of 2022-12-02
1 EUR4.6850
1 USD4.4492
1 CHF4.7576
1 GBP5.4610
100 JPY3.3203

Economic outlook

Monthly data

Quarterly data

Financial markets

Numismatics

Contact

Narodowy Bank Polski
Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
Poland

tel.:
+48 22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
This site uses cookies to ensure its more efficient operation.
To find out more about the cookie technology, please click here: NBP Privacy Policy »
In order to browse through the content, it is necessary to accept cookies from this site Accept