Narodowy Bank Polski

Conference

NBU-NBP 2021 Annual Research Conference
The Policy Toolkit for a World in Flux

10-11 June 2021,

W dniach 10-11 czerwca 2021 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa The Policy Toolkit for a World in Flux. Była to 6. edycja dorocznej konferencji Narodowego Banku Ukrainy z cyklu Annual Research Conference (ARC), której współorganizatorem był Narodowy Bank Polski.

Organizację przedsięwzięcia wsparły także Międzynarodowy Fundusz Walutowy z Rządem Kanady oraz Kyiv School of Economics. W konferencji wzięło udział ponad 220 zarejestrowanych (czynnych) uczestników z 33 krajów, w tym przedstawiciele banków centralnych i międzynarodowych instytucji finansowych oraz wybitni eksperci i naukowcy z czołowych światowych uniwersytetów. Zapis online obejrzało ponad 500 osób1.

Tematyka konferencji dotyczyła skuteczności polityki gospodarczej we współczesnym świecie. Referaty obejmowały zarówno problemy dostosowania polityki pieniężnej, jak i fiskalnej do zmieniających się uwarunkowań gospodarczych. Omówiono między innymi zagadnienia komunikacji polityki pieniężnej przez banki centralne, wpływu zadłużenia sektora publicznego na wzrost gospodarczy, skuteczności nowych strategii polityki pieniężnej, wpływu międzynarodowych przepływów kapitału na małe, otwarte gospodarki, roli zmian klimatycznych w determinowaniu uwarunkowań makroekonomicznych oraz skuteczności polityki fiskalnej jako narzędzia stabilizującego gospodarkę.

Przemówienia otwierające konferencję zostały wygłoszone przez: Kyrylo Shevchenko, Prezesa NBU oraz Martę Kightley, Wiceprezesa NBP. W roli keynote speakerów wystąpili Alan Blinder z Uniwersytetu Princeton oraz Mikhail Golosov z Uniwersytetu Chicagowskiego. W sesjach konferencji udział wzięli przedstawiciele Departamentu Badań i Innowacji Finansowych NBP: Ireneusz Dąbrowski, Krzysztof Makarski, Ewa Stanisławska, Jacek Suda i Małgorzata Walerych.


Pełne nagranie z konferencji oraz prezentacje są dostępne pod linkiem:
https://events.bank.gov.ua/arc2021/en.xhtml
1 Liczba odsłon na podstawie danych z youtube z dnia 18 czerwca 2021 r. Zapis video konferencji dostępny także na stronie internetowej NBU.

NBP interest rates

Reference rate 0.10
Lombard rate 0.50
Deposit rate 0.00
Rediscount rate 0.11
Discount rate 0.12

Exchange rates

Table of 2021-06-24
1 EUR4.5302
1 USD3.7986
1 CHF4.1296
1 GBP5.3072
100 JPY3.4263

Economic outlook

Monthly data

Quarterly data

Financial markets

Numismatics

Contact

Narodowy Bank Polski
Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
Poland

tel.:
+48 22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
This site uses cookies to ensure its more efficient operation.
To find out more about the cookie technology, please click here: NBP Privacy Policy »
In order to browse through the content, it is necessary to accept cookies from this site Accept