XXII konferencja naukowa NBP na temat polityki pieniężnej


REFORMY STRUKTURALNE
A POLITYKA PIENIĘŻNA


24 - 25 października 2002, Falenty k/Warszawy
Program


czwartek, 24 października
9:00 - 10:00 Rejestracja
10:00 Powitanie gości -
- dr Adam Czyżewski - Dyrektor Departamentu Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych
10:00 - 10:15 Otwarcie konferencji -
- Prof. dr hab. Leszek Balcerowicz - Prezes Narodowego Banku Polskiego

Sesja I

Zmiany strukturalne a skuteczność polityki pieniężnej

10.15 - 13.00
- przewodniczy: prof. dr hab. Cezary Józefiak, członek Rady Polityki Pieniężnej

"O niektórych związkach między zmianami strukturalnymi a polityką pieniężną" -
- Andrzej Wojtyna - PAN, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
"Zmiany strukturalne a polityka pieniężna" -
- Francesco Lippi - Bank Włoch, CEPR
"Czynniki strukturalne we współczesnych teoriach mechanizmów transmisji polityki pieniężnej" -
- Ryszard Kokoszczyński, - Narodowy Bank Polski
- Tomasz Łyziak, - Narodowy Bank Polski
- Ewa Wróbel, - Narodowy Bank Polski
"Wpływ zmian struktury sektora finansowego na mechanizm transmisji monetarnej" -
- Jan Marc Berk - Bank Holandii
Przerwa na kawę


- przewodniczy: dr Grzegorz Wójtowicz, członek Rady Polityki Pieniężnej

"Struktura własnościowa węgierskiego systemu bankowego a efektywność polityki pieniężnej" -
- Zsolt Kondrat - Narodowy Bank Węgier
- Gergely Koczan - Narodowy Bank Węgier
"Kapitał zagraniczny w polskim sektorze bankowym a efektywność polityki pieniężnej" -
- Marcin Gruszczyński, - Uniwersytet Warszawski
- Katarzyna Dąbrowska, - Uniwersytet Warszawski
"Przemiany w sektorze dużych i średnich firm w Polsce w latach 1993 - 2001 a oddziaływanie polityki pieniężnej" -
- Piotr Boguszewski - Narodowy Bank Polski
"Tendencje zmian w przedsiębiorstwach publicznych - sygnały dla polityki pieniężnej w Polsce" -
- Wojciech Rogowski - Narodowy Bank Polski


Wystąpienia komentatorów sesji:

Dyskusja
Przerwa na obiad

Sesja II

Rynek pracy a polityka pieniężna

14:00 - 17:30


- przewodniczy: dr Jerzy Pruski, członek Rady Polityki Pieniężnej

"Wzrost gospodarczy a popyt na pracę" -
- Adam B. Czyżewski - Narodowy Bank Polski
"Tworzenie i likwidacja miejsc pracy w Polsce" -
- Jan Rutkowski - Bank Światowy
"Strukturalne determinanty naturalnej stopy bezrobocia" -
- Eugeniusz Kwiatkowski - Uniwersytet Łódzki
"Produktywność, nowe technologie - potrzeba reform strukturalnych" -
- Neale O. Kennedy - Europejski Bank Centralny
- Focco Vijselaar - Europejski Bank Centralny
"Nowa ekonomia a polityka pieniężna" -
- Gilbert Cette - Bank Francji


Wystąpienia komentatorów sesji:

Dyskusja
Uroczysta kolacja w Falentach
piątek, 25 października
9:00 - 10:00 Gość specjalny konferencji
- Zagadnienia strukturalne w skutecznej polityce planowania poziomu inflacji w krajach transformacji ustrojowej

- Prof. Frederic S. Mishkin - Columbia University
Pytania i dyskusjaSesja III

Fiskalne uwarunkowania polityki pieniężnej

10:30 - 13:45
- przewodniczy: prof. Wiesława Ziółkowska, członek Rady Polityki Pieniężnej

"Problemy polityki fiskalnej w kreowaniu policy mix" -
- Andrzej Wernik - Instytut Finansów
"Optymalna policy mix - czego możemy nauczyć się z amerykańskich doświadczeń" -
- Kenneth Kuttner - Bank Rezerwy Federalnej, Nowy Jork
Przerwa na kawę
"Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego i jej związki z polityką fiskalną" -
- Klaus Masuch - Europejski Bank Centralny
"Czynniki wpływające na wysokość długoterminowych stóp procentowych - z perspektywy inwestorów" -
- Andrzej Sławiński - Narodowy Bank Polski
- Stanisław Kluza - Szkoła Główna Handlowa
"Wpływ potrzeb pożyczkowych budżetu na krzywą dochodowości w Polsce" -
- Piotr Marczak - Ministerstwo Finansów RP


Wystąpienia komentatorów sesji:

Dyskusja
Podsumowanie i zamknięcie konferencji -
- dr Andrzej S. Bratkowski - Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego
Lunch


powrót
Copyright © 2002 NBP