XXII konferencja naukowa NBP na temat polityki pieniężnej


REFORMY STRUKTURALNE
A POLITYKA PIENIĘŻNA


24 - 25 października 2002, Falenty k/Warszawy

Wprowadzenie


Konferencja Naukowa Narodowego Banku Polskiego pt "Reformy strukturalne a polityka pieniężna" ma na celu przedstawienie wyników badań nad uwarunkowaniami polityki pieniężnej wynikającymi z dokonujących się zmian strukturalnych w gospodarce. Dyskusja skoncentrowana będzie na trzech obszarach - relacjach między polityką fiskalną i pieniężną, rynku pracy oraz zmianach strukturalnych w gospodarce. Wpływ polityki pieniężnej na sferę realną gospodarki, a następnie na inflację zależy bowiem zarówno od wzajemnego układu poszczególnych elementów polityki gospodarczej, stopnia regulacji i elastyczności rynku pracy (w tym m.in. dominującego systemu negocjacji płacowych), jak i struktury sektorowej gospodarki (w tym wielkości i dominującego typu własności przedsiębiorstw).

W zamyśle organizatorów Konferencja powinna być okazją do zapoznania się tak z koncepcjami teoretycznymi leżącymi u podstaw badań najważniejszych obszarów gospodarki, jak i z wynikami empirycznymi dotyczącymi wybranych krajów. Organizatorzy liczą na to, że tegoroczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa stanie się intelektualnym wydarzeniem i wzbogaci dyskusję nad uwarunkowaniami polityki pieniężnej.

Konferencja jest kolejną z serii tego typu spotkań organizowanych przez bank centralny od ponad dwudziestu lat. Początkowo poświęcone były one wybranym problemom teorii i praktyki kredytu w Polsce, instrumentom polityki kredytowej i ich oddziaływaniu na równowagę gospodarczą. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych zaczęły dominować tematy związane z koniecznym umocnieniem pieniądza oraz z teoretycznymi i praktycznymi problemami reformy systemu bankowego i polityki pieniężnej. Poczynając od lat dziewięćdziesiątych uwaga organizatorów Konferencji została skoncentrowana na roli sektora bankowego i polityki pieniężnej w procesie transformacji gospodarczej oraz w dostosowywaniu do wymogów wspólnot europejskich. Wskazują na to tytuły konferencji:

 • 1990 r. - Funkcjonowanie systemu bankowego a równowaga pieniężna
 • 1991 r. - Sektor bankowy w procesie transformacji systemowej.
 • 1992 r. - Polityka monetarna i sektor bankowy wobec aktualnych problemów polityki gospodarczej
 • 1993 r. - Polityka monetarna a wzrost ekonomiczny i zmiany strukturalne w gospodarce polskiej.
 • 1994 r. - Bank centralny w polskiej gospodarce rynkowej.
 • 1995 r. - Rynki finansowe w Polsce.
 • 1996 r. - System bankowy oraz polityka pieniężna wobec wyzwań rynkowych w Polsce.
 • 1997 r. - Polityka pieniężna i system bankowy wobec europejskiej integracji monetarnej.
 • 1998 r. - Strategiczne i operacyjne problemy polityki pieniężnej.
 • 1999 r. - Polityka pieniężna a wyzwania krajowe i międzynarodowe.
 • 2000 r. - Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania skuteczności polityki pieniężnej.
 • 2001 r. - Polska droga do euro.

Do 1999 r. uczestnikami Konferencji byli jedynie przedstawiciele krajowego środowiska naukowego i polscy praktycy gospodarczy. W 2000 r. po raz pierwszy zaproszono przedstawicieli centralnych banków zagranicznych - Czech i Węgier. W ubiegłym roku konferencja pt "Polska Droga do Euro" poświęcona zagadnieniom procesu integracji monetarnej z krajami UE, miała już w pełni międzynarodowy charakter.

Podobnie będzie w bieżącym roku. Oprócz gości z kraju w Konferencji uczestniczyć będzie kilkudziesięcioosobowa grupa przedstawicieli zagranicznych banków centralnych, Europejskiego Banku Centralnego oraz międzynarodowych instytucji finansowych. Kierownictwo Narodowego Banku Polskiego przywiązuje dużą uwagę do tego spotkania uczonych, przedstawicieli biznesu, polityków oraz praktyków polityki pieniężnej z kraju i zagranicy.powrót
Copyright © 2002 NBP