NBP

wersja angielska
Tło konferencji Program konferencji Prelegenci Rejestracja

Narodowy Bank Polski, Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku oraz Europejski Bank Centralny organizują międzynarodową konferencję zatytułowaną "Rola Banków Centralnych w kształtowaniu świadomości ekonomicznej i finansowej obywateli". Celem konferencji jest zorganizowanie forum służącego wymianie doświadczeń i pomysłów między uznanymi przedstawicielami banków centralnych, naukowcami i osobami oraz instytucjami zajmującymi się edukacja ekonomiczną w skali międzynarodowej.

We współczesnym świecie edukacja ekonomiczna i finansowa obywateli nie jest wyłącznie sprawą władz państwowych, stanowi także wyzwanie dla wielu instytucji publicznych i organizacji typu non-profit.

Brak rozumienia zagadnień ekonomicznych przez społeczeństwo stanowi poważne wyzwanie dla każdego banku centralnego. Dlatego też coraz większa liczba banków centralnych, działając w ramach swoich celów i zadań statutowych, rozpoczęła wdrażanie ekonomicznych i finansowych inicjatyw edukacyjnych. Na ogół trudno jest wytłumaczyć politykę monetarną i jej wpływ na rozwój ekonomiczny kraju, jeżeli społeczeństwo nie rozumie podstawowych zagadnień dotyczących gospodarki rynkowej i nie zdaje sobie sprawy z wpływu niektórych procesów ekonomicznych na ich życie codzienne. Banki centralne są szczególnie zainteresowane istnieniem odpowiedniej komunikacji z różnymi środowiskami. Działania ekonomiczne i finansowe mogą wkrótce stać się znaczącą częścią polityki informacyjnej adresowanej do różnych grup docelowych i szerokiej opinii publicznej.

Konferencja odbędzie się w dniach 28 - 29 września w Warszawie. Ponieważ coraz większa liczba banków centralnych rozważa zaangażowanie się w edukację ekonomiczną i finansowa konferencja ta będzie jedną z najważniejszych inicjatyw w tym zakresie na świecie.

Chcielibyśmy podkreślić, że program konferencji obejmuje szereg prezentacji. Pomiędzy sesjami przedstawiciele banków centralnych z całego świata zademonstrują przykładowe programy edukacyjne i produkty, które mogą być powielane w innych krajach.


[ powrót ]

[ drukuj ]