Program konferencji


Dzień pierwszy - 7 października 2004 r.

9.00-9.15 Otwarcie konferencji
  Jerzy Pruski - Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego
 
9.15-9.45
Ocena działań podejmowanych przez banki centralne na rzecz stabilności finansowej
  Robert Pringle - Central Banking Publications

Sesja pierwsza
Komunikacja między bankiem centralnym a rynkami finansowymi


9.45-10.15 Reakcja rynków na publikację raportów o inflacji, informacje o nastawieniu w polityce pieniężnej i inne wypowiedzi przedstawicieli banków centralnych
  Klaus Schmidt-Hebbel - Centralny Bank Chile
 
10.15-10.45 Doświadczenia Stanów Zjednoczonych - komunikacja pomiędzy FED a rynkami finansowymi
  Peter Bakstansky - Bank Rezerwy Federalnej, Nowy Jork
 
10.45-11.00
Dyskusja
 
11.00-11.30 Przerwa


Sesja druga
Wpływ banków centralnych na stabilność systemu finansowego


11.30-12.00 Polityka banków centralnych podczas kryzysu finansowego i bankowego - próba oceny
  Avinash Persaud - GAM London Limited, Gresham College
 
12.00-12.30
Rola banku centralnego jako pożyczkodawcy ostatniej instancji - czy nadal aktualna?
  David Laidler - University of Western Ontario
 
12.30-13.00
Czy banki centralne ograniczyły zmienność systemów finansowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej?
  Laszlo Halpern - Węgierska Akademia Nauk, Centre for Economic Policy Research, Central European University, William Davidson Institute
 
13.00-13.15 Dyskusja
 
13.15-15.15 Obiad

Sesja trzecia
Wpływ rynków finansowych na banki centralne

15.15-15.45 Jaką rolę powinny odgrywać ceny aktywów w polityce pieniężnej?
  Frank Smets - Europejski Bank Centralny
 
15.45-16.15 Czy efektywny sektor bankowy wspiera czy zniekształca transmisję impulsów polityki pieniężnej?
  Carlo Cottarelli - Międzynarodowy Fundusz Walutowy
 
16.15-16.45
Przerwa
 
16.45-17.15 Poszukiwanie stabilności pieniężnej i finansowej
  Claudio Borio - Bank Rozrachunków Międzynarodowych
 
17.15-17.45 Polityka pieniężna w małych otwartych gospodarkach
  Clemens Grafe - University of London

17.45-18.00 Dyskusja
 
   20:00
Uroczysta kolacja w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II.

Zaproszenie zostanie przekazane wraz z materiałami na konferencję


Dzień drugi - 8 października 2004 r.

Sesja czwarta
Bank centralny i system finansowy w XXI wieku

 
9.00-9.30 Jakie wyzwania stawia nowa ekonomia przed bankowością centralną?
  Bryan Chapple - Bank Centralny Holandii
 
9.30-10.00 Bank centralny i elektroniczny pieniądz - wpływ nowych technologii na politykę pieniężną
  Claudio Sardoni - University of Rome
 
10.00-10.30 Wpływ zmian w podaży rządowych papierów wartościowych na politykę pieniężną
  Roberto Blanco - Bank Hiszpanii
 
10.30-10.45
Dyskusja
 
10.45-11.15 Przerwa

Sesja piąta
Wpływ banków centralnych na stabilność i rozwój systemów finansowych na przykładzie doświadczeń krajów w okresie transformacji po 1989 roku


11.15-11.45 Polska - analiza przypadku
  Jerzy Pruski - Narodowy Bank Polski
 
11.45-12.15 Węgry - analiza przypadku
  Tamas Kalman - Narodowy Bank Węgier
 
12.15-12.45 Czechy - analiza przypadku
  Pavel Racocha - Narodowy Bank Czech
 
12.45-13.00
Dyskusja
 
13.00-13.30
Przerwa
 
13.30-14.00

Transformacja systemu finansowego - podsumowanie i wnioski
  Peter Backe - Europejski Bank Centralny
 
14.00-14.30

Zakończenie konferencji
  Krzysztof Rybiński - Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego
 
14.30-16.30
Obiad[ Powrót ]
© 2004 NBP
[ Drukuj ]