Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski kontynuuje tradycje
polskiej bankowości centralnej.

Historia

Zadania NBP

Zadania

NBP jest bankiem naszego Państwa. NBP jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej.

NBP prowadzi rachunki bankowe rządu oraz instytucji publicznych.

NBP jest bankiem emisyjnym polskich banknotów i monet. Stoi na straży wartości naszej waluty - Złotego. Polski Złoty został wprowadzony ustawą z 1919 roku i od tamtego czasu jest znakiem naszej suwerenności gospodarczej i finansowej. Dzięki temu Polska zachowuje niezależność decyzji w zakresie finansów.

NBP emituje także monety i banknoty kolekcjonerskie upamiętniające ważne dla naszej wspólnej pamięci i historii wydarzenia, miejsca oraz osoby.

NBP jest bankiem dla banków komercyjnych. Umożliwia bezpieczne dokonywanie płatności i wspiera stabilność systemu finansowego.

Cele NBP

Zadania

NBP dba, by ceny utrzymywały się na stabilnym poziomie. Dzięki temu za konkretne sumy możemy kupić określone towary bez obawy, że ceny będą zbyt szybko rosnąć. Łatwiej nam zatem planować przyszłość.

NBP dba, by w gospodarce była odpowiednia ilość banknotów i monet. NBP dba o to, by banknoty i monety były bezpieczne i trwałe. Dzięki temu możemy być pewni, że gotówka zachowuje swoją wartość i ma nowoczesne zabezpieczenia uniemożliwiające podrobienie.

NBP dba, by bezpieczne były płatności elektroniczne. Dzięki temu możemy być pewni, że opłaty dokonywane przez Internet lub za pomocą kart płatniczych, telefonów, Blika dotrą do adresata.

W skrócie o NBP

O NBP

NBP zaopatruje banki i inne podmioty w gotówkę.

NBP zaopatruje banki i inne podmioty w gotówkę, abyś Ty mógł ją bez przeszkód wypłacić w kasie lub bankomacie.

NBP emituje banknoty i monety.

NBP emituje banknoty i monety, zapewniając, by ich liczba w obiegu była dostosowana do potrzeb gospodarki.

NBP dba, by nasze banknoty i monety były dobrze zabezpieczone.

NBP dba, by nasze banknoty i monety były dobrze zabezpieczone przed fałszerstwami. Dzięki temu możemy być pewni, że gotówka zachowuje swoją wartość, a my możemy nią płacić na terenie całej Polski bez ryzyka.

NBP organizuje i prowadzi rozliczenia pieniężne.

NBP organizuje i prowadzi rozliczenia pieniężne, aby Twoje pieniądze trafiły bezpiecznie tam, gdzie chcesz – na czas i na miejsce.

NBP zapewnia stabilność cen.

NBP zapewnia stabilność cen, abyś Ty nie musiał się martwić o wartość swoich zarobków, emerytur i oszczędności.

NBP dba o siłę nabywczą polskiego złotego.

NBP dba o siłę nabywczą polskiego złotego, abyś Ty za swoją pensję mógł, jak najwięcej kupować lub oszczędzać.

NBP prowadzi działania na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego.

NBP prowadzi działania na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego, które są koordynowane z działaniami innych instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego (tj. Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego) w ramach prac Komitetu Stabilności Finansowej. Działania te zapewniają utrzymanie stabilności polskiego systemu bankowego. Od kondycji naszego systemu bankowego zależy bezpieczeństwo Twoich oszczędności oraz możliwość zaciągania kredytów.

NBP zapewnia obsługę bankową budżetu państwa.

NBP zapewnia obsługę bankową budżetu państwa i innych instytucji publicznych, będąc gwarantem bezpieczeństwa i płynności środków publicznych.

NBP gromadzi i zarządza rezerwami dewizowymi kraju.

NBP gromadzi i zarządza rezerwami dewizowymi kraju. Umożliwia to płynność płatniczą Polski oraz wzmacnia naszą wiarygodność na arenie międzynarodowej. Im wyższa wiarygodność, tym większe inwestycje. Im więcej inwestycji, tym więcej miejsc pracy i szybszy rozwój naszego kraju.

NBP prowadzi obsługę zobowiązań i należności zagranicznych.

NBP prowadzi obsługę zobowiązań i należności zagranicznych, jak również odpowiada za relacje z międzynarodowymi organizacjami finansowymi. W ten sposób budujemy nasz wspólny międzynarodowy wizerunek.

NBP emituje monety i banknoty okolicznościowe.

NBP emituje monety i banknoty okolicznościowe, aby wzmacniać poczucie narodowej wspólnoty oraz wspierać pasje kolekcjonerskie.

NBP analizuje gospodarkę, sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw, sytuację banków.

NBP analizuje gospodarkę, sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw, sytuację banków i innych instytucji finansowych oraz tworzy dane statystyczne dotyczące pieniądza. Na tej podstawie podejmujemy właściwe decyzje umożliwiające zapewnienie stabilności cen.

NBP prowadzi działalność edukacyjną.

NBP prowadzi działalność edukacyjną, abyś mógł efektywniej zarządzać swoimi finansami.

NBP prowadzi działalność naukowo-badawczą.

NBP prowadzi działalność naukowo-badawczą, którą chętnie się dzielimy, abyś wiedział jak najwięcej o mechanizmach funkcjonowania gospodarki, i jednocześnie abyś miał możliwość podejmowania świadomych decyzji konsumenckich.

Oddziały Okręgowe

Oddziały Okręgowe

W roku obchodów setnej rocznicy uchwalenia nazwy złoty dla waluty Rzeczypospolitej Polskiej Narodowy Bank Polski zaprasza na spotkania z bankiem centralnym. Okręgowe NBP organizują stoiska informacyjne oraz zapraszają do swoich siedzib w ciągu całego roku.

Wśród atrakcji m.in. wystawy pt. „Dzieje złotego” oraz „Wielcy polscy ekonomiści”, zabezpieczenia banknotów powszechnego obiegu oraz gry i konkursy dla całych rodzin!

Więcej aktualnych informacji na naszym profilu na Facebooku lub na NBP.pl

Edukacja

Edukacja

Narodowy Bank Polski jest liderem edukacji ekonomicznej w kraju. Doświadczenie i merytoryczne zaplecze pozwalają NBP skutecznie identyfikować strategiczne kierunki działań edukacyjnych. Nie ma wątpliwości, że edukacja ekonomiczna to długofalowa inwestycja i NBP podejmuje to wyzwanie.

Każdego roku bank centralny realizuje, inicjuje i wspiera kilkaset projektów edukacyjnych, współpracując ze szkołami wszystkich szczebli, uczelniami wyższymi, instytucjami i różnymi organizacjami w całej Polsce. W projektach tych (wśród nich są: olimpiady, turnieje wiedzy, konkursy, warsztaty, konferencje naukowe, seminaria, programy stypendialne, studia podyplomowe, praktyki zawodowe, wystawy) uczestniczy prawie 8 milionów osób ze wszystkich grup społecznych.

Co roku z projektów i programów edukacyjnych NBP korzysta:

  • blisko 200 000 uczniów i 5000 nauczycieli,
  • prawie 5400 studentów i 850 naukowców,
  • około 160 000 odbiorców z różnych grup zawodowych,
  • ponad 4900 seniorów.

Warto podkreślić również, że prawie 7 milionów odbiorców czyta artykuły, słucha audycji, ogląda programy i filmy tworzone i współtworzone przez NBP.

W 2016 r. NBP udostępnił szerokiemu gronu odbiorców nowoczesną placówkę wystawienniczo-edukacyjną Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka. Dzieci, młodzież oraz dorośli mogą tutaj nie tylko poznawać fascynującą historię pieniądza, ale również brać udział w zajęciach dydaktycznych oraz wykładach tematycznych.

Centrum Pieniądza NBP

Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka jest jedyną w swoim rodzaju interaktywną placówką edukacyjno-wystawienniczą. Multimedialna ekspozycja opowiada historię pieniądza, wyjaśnia rolę banków centralnych, znaczenie procesów ekonomicznych oraz zasady inwestowania – wszystko w nowoczesny i atrakcyjny sposób.

Aplikacja mobilna

Moje NBP to aplikacja mobilna Narodowego Banku Polskiego dostępna dla systemów iOS i Android. Znajdują się w niej informacje o banku centralnym Polski oraz aktualności m.in. z mediów społecznościowych NBP, a także informacje dotyczące polityki pieniężnej i wydarzeń organizowanych przez NBP i Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka.

W aplikacji Moje NBP można śledzić aktualne i historyczne kursy walut oraz znaleźć bieżące informacje o emisji banknotów i monet kolekcjonerskich. Polecamy również sekcję poświęconą polskim banknotom i monetom obiegowym.

Aplikacja jest wyposażona w specjalne funkcje dla osób słabowidzących. Jest też możliwość ustawienia powiadomień o nowych treściach.

Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję