Narodowy Bank Polski

Bufor antycykliczny

Obowiązująca wysokość wskaźnika bufora antycyklicznego

Na podstawie art. 83 oraz art. 96 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym od dnia 1 stycznia 2016 r. wskaźnik bufora antycyklicznego wynosi 0% dla ekspozycji kredytowych na terytorium RP. Wskaźnik w tej wysokości obowiązuje do czasu zmiany jego poziomu przez Ministra Finansów w drodze rozporządzenia.

Wysokość obowiązującego wskaźnika bufora antycyklicznego Data, od której obowiązuje wskaźnik bufora antycyklicznego
0% 1 stycznia 2016

Informacja na temat rekomendacji KSF-M dotyczącej wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego

Data posiedzenia KSF-M wysokość rekomendowanego wskaźnika bufora antycyklicznego wartość odniesienia dotycząca wskaźnika bufora antycyklicznego wskaźnik kredytów1 do PKB wskaźnik odchylenia od długoterminowej tendencji zmiany wskaźnika kredytów do PKB
22 lutego 2016 0% 0% 83,9% 0,05%
13 maja 2016 0% 0% 83,1% -1,46%
10 sierpnia 2016 0% 0% 84,0% -1,30%
5 grudnia 2016 0% 0% 85,0% -1,10%
24 marca 2017 0% 0% 84,4% -2,2%
2 czerwca 2017 0% 0% 86,6% -0,7%
15 września 2017 0% 0% 85,7% -2,4%
1 grudnia 2017 0% 0% 84,5% -4,0%
16 marca 2018 0% 0% 83,1% -5,8%
11 czerwca 2018 0% 0% 81,3% -7,8%
21 września 2018 0% 0% 82,0% -7,3%
17 grudnia 2018 0% 0% 82,5% -7,2%
29 marca 2019 0% 0% 81,5% -8,3%
7 czerwca 2019 0% 0% 80,7% -9,4%
23 września 2019 0% 0% 80,2% -10,0%
13 grudnia 2019 0% 0% 79,0% -11,2%
16 marca 2020 0% 0% 79,5% -10,7%
21 września 2020 0% 0% 79,6% -10,4%
11 grudnia 2020 0% 0% 80,4% -9,7%
19 marca 2021 0% 0% 80,2% -10,2%
18 czerwca 2021 0% 0% 80,6% -10,0%
28 września 2021 0% 0% 80,2% -10,3%
10 grudnia 2021 0% 0% 78,0% -12,4%
25 marca 2022 0% 0% 78,0% -12,1%
10 czerwca 2022 0% 0% 76,1% -13,7%
23 września 2022 0% 0% 73,9% -15,6%
9 grudnia 2022 0% 0% 71,8% -17,1%

1 Kredyty dla niefinansowego sektora prywatnego stanowią całkowite zadłużenie sektora niefinansowego, w tym emisje instrumentów dłużnych przez przedsiębiorstwa niefinansowe.

Zgodnie z art. 26 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarzadzaniu kryzysowym w systemie finansowym do obliczania bufora antycyklicznego specyficznego dla instytucji stosuje się wskaźnik bufora antycyklicznego na poziomie ustalonym przez organ właściwy w sprawach nadzoru makroostrożnościowego innego państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego, o ile nie przekracza on 2,5%.

Wskaźniki bufora antycyklicznego obowiązujące w innych państwach członkowskich UE

Wskaźniki bufora antycyklicznego obowiązujące w krajach należących do Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego

Zgodnie z Zaleceniem ERRS w sprawie uznawania i ustalania wskaźników bufora antycyklicznego dla ekspozycji wobec państw trzecich (ERRS/2015/1) krajowe organy wyznaczone powinny raz w roku identyfikować istotne państwa trzecie oraz przekazywać do ERRS listę istotnych państw trzecich w terminie do końca drugiego kwartału każdego roku.

10 czerwca 2022
Komitet Stabilności Finansowej dokonał weryfikacji oceny istotności państw trzecich dla krajowego systemu bankowego. Nie zidentyfikował istotnych państw trzecich dla polskiego systemu bankowego.

18 czerwca 2021
Komitet Stabilności Finansowej dokonał weryfikacji oceny istotności państw trzecich dla krajowego systemu bankowego. Nie zidentyfikował istotnych państw trzecich dla polskiego systemu bankowego.

15 czerwca 2020
Komitet Stabilności Finansowej dokonał weryfikacji oceny istotności państw trzecich dla krajowego systemu bankowego. Nie zidentyfikował istotnych państw trzecich dla polskiego systemu bankowego.

7 czerwca 2019
Komitet Stabilności Finansowej dokonał weryfikacji oceny istotności państw trzecich dla krajowego systemu bankowego. Nie zidentyfikował istotnych państw trzecich dla polskiego systemu bankowego.

11 czerwca 2018
Komitet Stabilności Finansowej dokonał weryfikacji oceny istotności państw trzecich dla krajowego systemu bankowego. Nie zidentyfikował istotnych państw trzecich dla polskiego systemu bankowego.

2 czerwca 2017
Komitet Stabilności Finansowej dokonał corocznej weryfikacji oceny istotności państw trzecich dla krajowego systemu bankowego i nie zidentyfikował istotnych państw trzecich dla polskiego systemu bankowego.

10 sierpnia 2016
Komitet Stabilności Finansowej, kierując się metodyką zawartą w Decyzji ERRS w sprawie oceny istotności państw trzecich dla systemu bankowego Unii w związku z uznawaniem i ustalaniem wskaźników bufora antycyklicznego (ERRS/2015/3), nie zidentyfikował istotnych państw trzecich dla polskiego systemu bankowego.

Bufor antycykliczny jest instrumentem makroostrożnościowym, który ma na celu złagodzenie cyklicznych wahań poziomu kredytu w gospodarce i ich konsekwencji.

W fazie wzrostowej cyklu finansowego, gdy poziom akcji kredytowej nadmiernie rośnie, nałożenie bufora antycyklicznego w postaci dodatkowego wymogu kapitałowego ma na celu:

  • ograniczenie narastania nierównowagi w systemie bankowym w postaci nadmiernej akcji kredytowej, której dalszy wzrost mógłby prowadzić do powstania istotnej nierównowagi na rynku finansowanych przez nie aktywów, zwiększając prawdopodobieństwo powstania kryzysu finansowego,
  • wzmocnienie odporności banków na załamanie cyklu kredytowego poprzez zwiększenie bazy kapitałowej banków, przez co w okresie spadku koniunktury i strat kredytowych banki nie byłyby zmuszone do istotnego ograniczenia kredytowania gospodarki, co z kolei ułatwiłoby wyjście gospodarki z recesji.

Z kolei w fazie spadkowej cyklu finansowego możliwe jest obniżenie, ustanowionego wcześniej, poziomu bufora antycyklicznego, co ma na celu zapobieganie nadmiernemu ograniczeniu dynamiki akcji kredytowej.

Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję