Narodowy Bank Polski

Nadzór makrooostrożnościowy

Informacje ogólne

Komitet Stabilności Finansowej pełni funkcję organu właściwego w zakresie nadzoru makroostrożnościowego w Polsce. KSF jest organem kolegialnym, w którym reprezentowane są cztery główne instytucje sieci bezpieczeństwa finansowego, tj. Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Finansów, Komisja Nadzoru Finansowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Pracom Komitetu w zakresie zadań nadzoru makroostrożnościowego przewodniczy Prezes NBP.

Nadzór makroostrożnościowy obejmuje identyfikację, ocenę i monitorowanie ryzyka systemowego oraz działania mające na celu ograniczenie tego ryzyka poprzez zastosowanie instrumentów makroostrożnościowych.

Celem nadzoru makroostrożnościowego jest ograniczanie ryzyka systemowego, w szczególności poprzez wzmacnianie odporności systemu finansowego i w konsekwencji wspieranie długookresowego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego kraju.

Komunikaty

 • 21 września 2020
  W dniu 21 września br. odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) dotyczące nadzoru makroostrożnościowego.[więcej]
 • 13 lipca 2020
  W dniu 13 lipca br. odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) dotyczące nadzoru makroostrożnościowego.[więcej]
 • 15 czerwca 2020
  W dniu 15 czerwca br. odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) dotyczące nadzoru makroostrożnościowego.[więcej]
 • 16 marca 2020
  W dniu 16 marca br. odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) dotyczące nadzoru makroostrożnościowego.[więcej]
 • 13 grudnia 2019
  W dniu 13 grudnia br. odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) dotyczące nadzoru makroostrożnościowego.[więcej]
 • 23 września 2019
  W dniu 23 września br. odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) dotyczące nadzoru makroostrożnościowego.[więcej]
 • 7 czerwca 2019
  W dniu 7 czerwca br. odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) dotyczące nadzoru makroostrożnościowego.[więcej]
 • 29 marca 2019
  W dniu 29 marca br. odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) dotyczące nadzoru makroostrożnościowego.[więcej]
 • 25 stycznia 2019
  W dniu 25 stycznia br. odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) dotyczące nadzoru makroostrożnościowego.[więcej]
 • 17 grudnia 2018
  W dniu 17 grudnia br. odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) dotyczące nadzoru makroostrożnościowego.[więcej]
 • 21 września 2018
  W dniu 21 września br. odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) dotyczące nadzoru makroostrożnościowego.[więcej]
 • 11 czerwca 2018
  W dniu 11 czerwca br. odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) dotyczące nadzoru makroostrożnościowego.[więcej]
 • 16 marca 2018
  W dniu 16 marca br. odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) dotyczące nadzoru makroostrożnościowego.[więcej]
 • 1 grudnia 2017
  W dniu 1 grudnia br. odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) dotyczące nadzoru makroostrożnościowego.[więcej]
 • 15 września 2017
  W dniu 15 września br. odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) dotyczące nadzoru makroostrożnościowego.[więcej]
 • 2 czerwca 2017
  W dniu 2 czerwca br. odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) dotyczące nadzoru makroostrożnościowego.[więcej]
 • 2 czerwca 2017
  Komunikat w sprawie wdrożenia rekomendacji dotyczącej restrukturyzacji portfela kredytów mieszkaniowych w walutach obcych.[więcej]
 • 24 marca 2017
  W dniu 24 marca br. odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) dotyczące nadzoru makroostrożnościowego.[więcej]
 • 13 stycznia 2017
  W dniu 13 stycznia br. odbyło się szóste posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) dotyczące nadzoru makroostrożnościowego.[więcej]
 • 5 grudnia 2016
  W dniu 5 grudnia br. odbyło się piąte posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) dotyczące nadzoru makroostrożnościowego.[więcej]
 • 10 sierpnia 2016
  W dniu 10 sierpnia br. odbyło się czwarte posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) dotyczące nadzoru makroostrożnościowego.[więcej]
 • 13 maja 2016
  W dniu 13 maja br. odbyło się trzecie posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) dotyczące nadzoru makroostrożnościowego.[więcej]
 • 22 lutego 2016
  W dniu 22 lutego br. odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) dotyczące nadzoru makroostrożnościowego.[więcej]
 • 23 grudnia 2015
  W środę 23 grudnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) dotyczące nadzoru makroostrożnościowego.[więcej]

Kalendarium

 • 21 września 2020
  Dnia 21 września 2020 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie nadzoru makroostrożnościowego.
 • 13 lipca 2020
  Dnia 13 lipca 2020 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie nadzoru makroostrożnościowego.
 • 15 czerwca 2020
  Dnia 15 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie nadzoru makroostrożnościowego.
 • 16 marca 2020
  Dnia 16 marca 2020 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie nadzoru makroostrożnościowego.
 • 13 grudnia 2019
  Dnia 13 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie nadzoru makroostrożnościowego.
 • 23 września 2019
  Dnia 23 września 2019 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie nadzoru makroostrożnościowego.
 • 7 czerwca 2019
  Dnia 7 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie nadzoru makroostrożnościowego.
 • 29 marca 2019
  Dnia 29 marca 2019 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie nadzoru makroostrożnościowego.
 • 25 stycznia 2019
  Dnia 25 stycznia 2019 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie nadzoru makroostrożnościowego.
 • 17 grudnia 2018
  Dnia 17 grudnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie nadzoru makroostrożnościowego.
 • 21 września 2018
  Dnia 21 września 2018 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie nadzoru makroostrożnościowego.
 • 11 czerwca 2018
  Dnia 11 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie nadzoru makroostrożnościowego.
 • 16 marca 2018
  Dnia 16 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie nadzoru makroostrożnościowego.
 • 1 grudnia 2017
  Dnia 1 grudnia 2017 r. odbyło się dziesiąte posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie nadzoru makroostrożnościowego.
 • 15 września 2017
  Dnia 15 września 2017 r. odbyło się dziewiąte posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie nadzoru makroostrożnościowego.
 • 2 czerwca 2017
  Dnia 2 czerwca 2017 r. odbyło się ósme posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie nadzoru makroostrożnościowego.
 • 24 marca 2017
  Dnia 24 marca 2017 r. odbyło się siódme posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie nadzoru makroostrożnościowego.
 • 13 stycznia 2017
  Dnia 13 stycznia 2017 r. odbyło się szóste posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie nadzoru makroostrożnościowego.
 • 5 grudnia 2016
  Dnia 5 grudnia 2016 r. odbyło się piąte posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie nadzoru makroostrożnościowego.
 • 10 sierpnia 2016
  Dnia 10 sierpnia 2016 r. odbyło się czwarte posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie nadzoru makroostrożnościowego.
 • 13 maja 2016
  Dnia 13 maja 2016 r. odbyło się trzecie posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie nadzoru makroostrożnościowego.
 • 22 lutego 2016
  Dnia 22 lutego 2016 r. odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie nadzoru makroostrożnościowego.
 • 23 grudnia 2015
  Dnia 23 grudnia 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie nadzoru makroostrożnościowego.
 • 1 listopada 2015
  Dnia 1 listopada 2015 r. weszła w życie ustawa o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, na mocy której Komitet Stabilności Finansowej pełni funkcję organu właściwego w zakresie nadzoru makroostrożnościowego w Polsce.
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję