Narodowy Bank Polski

Instrumenty makroostrożnościowe

Zgodnie ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym instytucje są zobowiązane utrzymywać bufor zabezpieczający w wysokości 2,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (tzw. CRR).

Implementacja bufora zabezpieczającego następuje stopniowo:

okres wysokość bufora zabezpieczającego
od 1.01.2016 do 31.12.2017 1,25%
od 1.01.2018 do 31.12.2018 1,875%
od 1.01.2019 2,5%

Komisja Nadzoru Finansowego, po zasięgnięciu opinii Komitetu Stabilności Finansowej, zidentyfikowała następujące inne instytucje o znaczeniu systemowym i nałożyła na nie odpowiednie bufory innej instytucji o znaczeniu systemowym:

Instytucja o znaczeniu systemowym Wysokość nałożonego bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 0,75%
Bank Polska Kasa Opieki SA 0,75%
mBank SA 0,5%
Bank Zachodni WBK SA 0,5%
ING Bank Śląski SA 0,5%
Bank Handlowy w Warszawie SA 0,25%
Bank Millennium SA 0,25%
Bank BGŻ BNP Paribas SA 0,25%
Raiffeisen Bank Polska SA 0,25%
Getin Noble Bank SA 0,25%
Bank Polskiej Spółdzielczości SA 0%
SGB – Bank SA 0%

Metodologia

Dokument KNF: Skrócony opis metod służących ocenie nadzorczej przy identyfikacji innych instytucji o znaczeniu systemowym  

Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję