Narodowy Bank Polski

Komunikaty

Komunikat po posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym

Data publikacji strony: 22-02-2016

W dniu 22 lutego br. odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) dotyczące nadzoru makroostrożnościowego. W posiedzeniu uczestniczyli:

  • Marek Belka, Prezes Narodowego Banku Polskiego, przewodniczący obrad Komitetu,
  • Paweł Szałamacha, Minister Finansów,
  • Andrzej Jakubiak, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Jerzy Pruski, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Komitet podjął uchwałę ws. rekomendacji dotyczącej utrzymania wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0% oraz zdecydował o przekazaniu Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego informacji dotyczących bufora antycyklicznego.

Komitet zapoznał się z oceną ryzyk systemowych, zidentyfikowanych przez Narodowy Bank Polski w Raporcie o stabilności systemu finansowego (luty 2016). Komitet ocenił, że polski system finansowy jest stabilny; jest on w stanie zaabsorbować skutki szoków związanych ze zidentyfikowanymi przyszłymi zagrożeniami w systemie finansowym i jego otoczeniu gospodarczym.

Przedmiotem dyskusji były również potencjalne konsekwencje systemowe restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych według projektu opublikowanego przez Kancelarię Prezydenta RP. W trakcie obrad omówiono także możliwy wpływ ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji na krajowy system finansowy.

Komitet Stabilności Finansowej zdecydował, że po otrzymaniu wyników analiz Komisji Nadzoru Finansowego rozważy sformułowanie stanowiska w sprawie skutków propozycji restrukturyzacji kredytów walutowych dla systemu finansowego.
Jednocześnie, już na obecnym etapie, Komitet zwraca uwagę, że inicjatywy legislacyjne dotyczące kolejnych obciążeń dla instytucji finansowych powinny być konstruowane i wdrażane ostrożnie, tak aby nie naruszały stabilności systemu finansowego, nie zmniejszały istotnie jego odporności na szoki, a także nie ograniczały zdolności banków do kredytowania gospodarki. Działania zmierzające do redukcji portfela kredytów walutowych nie powinny prowadzić do destabilizacji systemu bankowego, a w szczególności do istotnego osłabienia jego wyposażenia w kapitał.

Kolejne posiedzenie Komitetu dotyczące nadzoru makroostrożnościowego odbędzie się w II kwartale 2016 r.

Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję