Narodowy Bank Polski

Bankowość elektroniczna NBP

Ogólne informacje o systemie NBE

System Bankowości elektronicznej NBP (NBE) wspomaga obsługę rachunków bankowych, wykonywaną przez NBP na podstawie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy o finansach publicznych.

NBE charakteryzuje się mobilnością, zwiększeniem wydajności systemu i podniesieniem poziomu bezpieczeństwa.

Udostępnienie funkcjonalności systemu NBE odbywa się w kanale www przez przeglądarkę internetową, bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania w siedzibie posiadacza rachunku oraz w kanale mobilnym na urządzeniach przenośnych (np. smartfon, tablet).

Nowoczesny interfejs użytkownika, zbudowany w oparciu o aktualne rozwiązania technologiczne dla aplikacji internetowych, zapewnia wygodny i intuicyjny dostęp do funkcji oraz danych systemu. NBE spełnia wymagania światowych standardów bezpieczeństwa w zakresie transmisji danych, ochrony dostępu do danych, bezpieczeństwa transakcji oraz ochrony sesji pracy z systemem.

Poza standardowymi usługami bankowymi Narodowy Bank Polski, poprzez kanał NBE świadczy inne usługi, w szczególności:

 • bankowość mobilną (kanał zdalnego dostępu do rachunku bankowego),
 • obsługę zlecenia wypłaty gotówki w Oddziale Okręgowym NBP,
 • obsługę zlecenia wypłaty gotówki w zastępczej obsłudze kasowej w ING Banku Śląskim S.A.,
 • obsługę formularza dowodu wpłaty w zastępczej obsłudze kasowej w ING Banku Śląskim S.A. oraz w placówkach Poczty Polskiej S.A.,
 • obsługę zlecenia elektronicznej wypłaty gotówki w bankomacie z użyciem telefonu komórkowego,
 • obsługę kart debetowych,
 • obsługę wniosków,
 • obsługę lokat terminowych,
 • obsługę zlecenia żądania odwołania płatności SEPA,
 • kalkulator walutowy umożliwiający przeliczanie walut z zastosowaniem kursów ogłaszanych przez NBP,
 • kalkulator odsetkowy wykorzystywany do symulacji odsetek od lokat,
 • obsługę informacyjną klienta.

System NBE realizuje obecne i przyszłe potrzeby klientów Narodowego Banku Polskiego w zakresie obsługi rachunków bankowych, a główne korzyści związane z jego wdrożeniem to:

 • zapewnienie ciągłości obsługi klientów NBP w trybie 24/7/365 w zakresie składania zleceń płatniczych oraz obsługi zapytań,
 • alternatywne, w określonym zakresie, sposoby dostępu do wybranych produktów i usług bankowych: kanał www, kanał mobilny, droga awaryjna,
 • uproszczenie architektury rozwiązania po stronie klienta (jedna aplikacja NBE w miejsce obecnie eksploatowanych dwóch modułów CL@nd i VideoTEL),
 • wprowadzenie intuicyjnego, ergonomicznego oraz przyjaznego użytkownikowi interfejsu, zgodnego z nową szatą graficzną NBP,
 • udostępnienie klientom wersji szkoleniowej NBE oraz e-learning.

Narodowy Bank Polski zapewnia dla użytkowników systemu NBE wsparcie serwisowe w zakresie obsługi systemu i rachunku bankowego dostępne:

 • drogą telefoniczną: +48 801 111 000,
 • mailową: helpdesk@nbp.pl oraz
 • bezpośrednio w systemie Bankowości elektronicznej NBP.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z funkcjonalnościami oraz zasadami działania systemu Bankowości elektronicznej NBP, przed podpisaniem umowy rachunku bankowego. W tym celu należy skorzystać z wersji edukacyjnej systemu, udostępnionej pod adresem https://enbe.nbp.pl, dane autoryzacyjne niezbędne do zalogowania dostępne są w oddziale okręgowym NBP, prowadzącym Państwa rachunki bankowe.

Podstawowe informacje o systemie NBE uzyskają Państwo również z wykorzystaniem wersji e-learning systemu (PowerPoint, 126 MB), a w zakresie świadczenia nowych usług takich jak: karty debetowe, elektroniczna wypłata gotówki w bankomacie z użyciem telefonu komórkowego oraz nowe zasady świadczenia ZOK w prezentacji (Power Point, 2 MB).