Narodowy Bank Polski

Wymagania techniczne

Stacje robocze

Stacje robocze, na których uruchamiany będzie system Bankowości elektronicznej NBP muszą spełniać poniższe minimalne wymagania sprzętowo-systemowe:

 • system operacyjny Windows 7, Windows 8, Windows 10 - z zainstalowanym najnowszym dostępnym dla danej wersji systemu dodatkiem Service Pack,
 • karta graficzna pracująca w rozdzielczości ekranu min.1024x768,
 • port USB do podłączenia czytnika kart procesorowych lub zintegrowany czytnik,
 • dostęp do połączenia internetowego lub ekstranetowego,
 • przeglądarka internetowa:
  • Microsoft Edge od wersji 38 (obsługa APKA/HTML5),
  • Microsoft Internet Explorer w wersji najwyższej dla danej wersji systemu operacyjnego,
  • Mozilla Firefox od wersji 29 (od wersji 43 – obsługa APKA/HTML5),
  • Google Chrome od wersji 35 (od wersji 46 – obsługa APKA/HTML5),
  • Opera od wersji 28 (od wersji 33 – obsługa APKA/HTML5),
 • zainstalowane środowisko JAVA JRE 32-bit w wersjach 7 lub 8 z ważną datą wydania (tzw. update). Daty ważności poszczególnych wydań Java (ang. expiration date) można sprawdzić na stronach producenta http://www.java.com
 • w celu umożliwienia środowisku Java:
 • a) weryfikacji podpisu cyfrowego apletów wykorzystywanych w NBE,
  b) weryfikacji certyfikatu serwera www NBE,
  c) weryfikacji dostępności nowszej wersji środowiska Java, konieczne jest umożliwienie połączenia sieciowego z następującymi adresami:
  • *.digicert.com
  • *.certum.pl
  • *.verisign.com
  • https://javadl-esd-secure.oracle.com
  • http://sf.symcb.com