Narodowy Bank Polski

Wymagania techniczne dla stacji roboczych

Minimalne wymagania systemowe

Stacje robocze, na których uruchamiany będzie system NBE muszą spełniać poniższe minimalne wymagania sprzętowo-systemowe:

 • system operacyjny Windows 10 z zainstalowanym najnowszym dostępnym dla danej wersji systemu dodatkiem Service Pack, Windows 8.1 (systemy Windows 7 i Windows 8 nie są rekomendowane z uwagi na wycofanie wsparcia ze strony producenta),
 • karta graficzna pracująca w rozdzielczości ekranu min. 1366 x 768 px,
 • port USB do podłączenia czytnika kart procesorowych lub zintegrowany czytnik
 • dostęp do połączenia internetowego,
 • przeglądarka internetowa:
  • Microsoft Edge od wersji 38,
  • Microsoft Internet Explorer w wersji najwyższej dla danej wersji systemu operacyjnego,
  • Mozilla Firefox od wersji 56,
  • Google Chrome od wersji 46,
  • Opera od wersji 33,
 • zainstalowane środowisko JAVA JRE 32-bit w wersjach 7 lub zalecana 8 z ważną datą wydania (tzw. update); daty ważności poszczególnych wydań Java (ang. expiration date) można sprawdzić na stronach producenta,
 • dodatkowe oprogramowanie:
  • przeglądarka plików pdf.

Zalecane wymagania systemowe

Zaleca się aby stacje robocze, na których uruchamiany będzie system NBE, spełniały poniższe wymagania sprzętowo-systemowe:

 • system operacyjny Windows 10 z zainstalowanym najnowszym dostępnym dla danej wersji systemu dodatkiem Service Pack,
 • karta graficzna pracująca w rozdzielczości ekranu 1920 x 1080 px,
 • port USB do podłączenia czytnika kart procesorowych lub zintegrowany czytnik,
 • dostęp do połączenia internetowego,
 • przeglądarka internetowa w najnowszej wersji oraz ich okresowa aktualizacja:
  • Microsoft Edge,
  • Mozilla Firefox,
  • Google Chrome,
  • Opera,
 • zainstalowane środowisko JAVA JRE 32-bit w wersjach 7 lub zalecana 8 z ważną datą wydania (tzw. update); daty ważności poszczególnych wydań Java (ang. expiration date) można sprawdzić na stronach producenta,
 • dodatkowe oprogramowanie:
  • przeglądarka plików pdf.